[Όροι πώλησης -Τρόποι πληρωμής →]

Όροι εγγραφής συμφωνητικού συνδρομής-

Τιμοκατάλογος - Διαχειριστικό κόστος

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο "el-sxoleio" και επωνυμία "Πετρίδης Α", είναι η ιδιοκτήτρια της ανωτέρω ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να αναγνώσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στην υπογραφή της συμβολαίου εγγραφής και χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του (http://www.el-sxoleio.gr) υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η “Πετρίδης Α”. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση των μαθημάτων - υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (http://www.el-sxoleio.gr)

Σκοπός

Το el-sxoleio θέτει την ιστοσελίδα (http://www.el-sxoleio.gr) στη διάθεση των εγγεγραμμένων συνδρομητών-χρηστών της ως ψηφιακή πλατφόρμα για να μελετούν στο σπίτι του να λύνουν τις απορίες τους να συμμετέχουν σε διαδραστικά τεστ και επαναληπτικά διαγωνίσματα αλλά και ένα πλήθος από εκπαιδευτικές δραστηριότητες ώστε να τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το καθημερινό τους μάθημα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά, προσθέτει ή τροποποιεί το παρεχόμενο της ψηφιακής πλατφόρμας για σκοπούς βελτίωσης ή αναβάθμισης της.

Προϋποθέσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα-υπηρεσίες, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λ.π.

Η εταιρεία, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. 
Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

Μαθήματα-Υπηρεσίες:

Τα μαθήματα - υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα στο χώρο της Ψηφιακής τάξης είναι περιορισμένης πρόσβασης (επί πληρωμή). Κάθε μάθημα επί πληρωμή έχει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η οποία εξαρτάται από τη φύση και την έκταση του μαθήματος. 

Εγγραφή συνδρομητή:

Ο υπογράφων πιστοποιεί στον Πετρίδη Α. και στο (http://www.el-sxoleio.gr ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ότι είναι ο νομικός εκπρόσωπος ενός ανηλίκου ή γονέας και μπορεί να εγκρίνει τη χρήση των υπηρεσιών της "Ψηφιακής τάξης" και του "Μαθητικού Forum" μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (http://www.el-sxoleio.gr)  την δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης από έναν ανήλικο κάτω όμως από συνεχή ενήλικη επίβλεψη και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο. Όλοι οι χρήστες, μετά την εγγραφή τους, έχουν τον προσωπικό τους «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης». Αυτοί παραμένουν αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση τους σε άλλο πρόσωποΜε την εγγραφή δίνεται στο χρήστη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα της υπογραφής του έντυπου συμβολαίου ή την ημέρα καταβολής των χρημάτων. Ο χρήστης με την υπογραφή της συμφωνίας και την αποδοχή των όρων της αλλά και την καταβολή των χρημάτων, δικαιούται πρόσβαση μόνο στα μαθήματα που επέλεξε και πλήρωσε ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επέλεξε και πλήρωσε, όπως περιγράφονται στη σχετική σύμβαση που αποδέχεται, έντυπη ή ηλεκτρονική. Ο χρήστης έχει 24ωρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που η Εταιρία διαθέτει στο χρήστη, σε καμία περίπτωση δεν αφορά υπηρεσίες φροντιστηρίου ή ιδιαίτερων μαθημάτων, αλλά εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δίνουν στο μαθητή το απαραίτητο ερέθισμα για περαιτέρω επεξεργασία των μαθημάτων που είναι συνδρομητής. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να καλύψει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Κατά συνέπεια τα θέματα αυτά θα των βοηθήσουν να ενισχύσει την επίδοση του στο σχολείο.

Τιμοκατάλογος και διαχειριστικό κόστος των μαθημάτων - υπηρεσιών:

Στις ετήσιες προφορές μεμονομένων μαθημάτων αλλά και στις τιμές πακέτων μαθημάτων περιλαμβάνεται διαχειριστικό κόστος εγγραφής, το οποίο ανέρχεται σε (50,00€) ανά συμβόλαιο εγγραφής. Δείτε τον τιμοκατάλογο όλων των υπηρεσιών μας. 

Τροποποίηση των όρων του παρόντος:

Το (http://www.el-sxoleio.gr) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To (http://www.el-sxoleio.gr) αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Περίπτωση υπαναχώρησης:

Η περίπτωση υπαναχώρησης από το παρόν συμφωνητικό θα εξετάζεται μόνο αν γίνεται μέσα σε (10) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού εγγραφής έντυπα ή ηλεκτρονικά και μόνο κατόπιν συστημένης ενυπόγραφης επιστολής προς την Εταιρία από τον πρώτο συμβαλλόμενο. Η έναρξη και συνεχιζόμενη χρήση της υπηρεσίας μετά από την υπογραφή του συμφωνητικού θα σημαίνει ότι ο χρήστης αποδέχεται πλήρως την συμφωνία.  Το διαχειριστικό κόστος εγγραφής , σε καμία περίπτωση, δεν επιστρέφεται ούτε πιστώνεται στους πελάτες μετά την καταβολή του.

Τρόποι πληρωμής:

Για την δική σας εξυπηρέτηση θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι τρόποι πληρωμής προς την εταιρία μας είναι αποκλειστικά οι εξής: 
Α) μέσω ταχυδρομείου, αποστέλλοντα σας με –ταχυδρομική επιταγή-  αντικαταβολή τη συναλλαγματική-κές που έχετε υπογράψει (με ημερομηνία και ποσό που εσείς ορίσατε όταν υπογράψατε την παρόν σύμβαση )- σε αυτή τη περίπτωση επιβαρύνεστε το κόστος του ταχυδρομικού τέλους καθώς και 
Β) μέσω τραπέζης αποκλειστικά σε λογαριασμό της εταιρίας μας ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α. στην 
Alpha Bank με Αριθμό λογαριασμού: 411002101047369 και
IBAN με Αριθμό λογαριασμού: GR98 0140 4110 4110 0210 1047 369
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνετε πάντα ονομαστικά, (απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιστοίχιση του λογαριασμού σας στην πληρωμή) 

Η εταιρία «el-sxoleio.gr» σας πληροφορεί ότι δεν θα δέχεται κανέναν άλλο τρόπο εξόφλησης ή απόδειξης πληρωμής οφειλής πέραν από τους άνωθεν. Δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε την άμεση είσοδο σας στο αιτούμενο μάθημα. Για τη δική σας διευκόλυνση και την αποφυγή παρανοήσεων, ή διευκρινίσεις η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.30 - 14.30 (εκτός εορτών κι αργιών).


Αποδεκτή χρήση:

Ο συνδρομητής - χρήστης δεν μπορεί να αναθέσει, να μεταφέρει, να δανείσει, να μισθώσει, να πουλήσει ή να επινοικιάσει μέρος ή σύνολο προϊόντων και περιεχομένου που προκύπτουν από το El-sxoleio.  Ο συνδρομητής - χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για νόμιμους προσωπικούς σκοπούς, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για να ασκήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα που είναι απαγορευμένη ή θα παραβίαζε οποιαδήποτε εφαρμόσιμο νόμο ή νομική υποχρέωση, ή για σκοπούς που μπορούσαν να δημιουργήσουν αστική ή εγκληματική ευθύνη, που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται σε: (α) χρήσεις που είναι δυσφημιστικές, παραπλανητικές, άσεμνες, ή ειδάλλως ακατάλληλες (β) χρήσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, όπως η χωρίς άδεια διανομή υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα. Εάν ο χρήστης παραβιάσει αυτούς τους κανόνες ή το El-sxoleio μάθει οποιαδήποτε άλλη παράνομη ή επιβλαβή χρήση της υπηρεσίας από το χρήστη, το El-sxoleio μπορεί να διακόψει άμεσα τον λογαριασμό του χρήστη και να πάρει όλες τις ενέργειες που θα κρίνει κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των αρχών και της μήνυσης για ζημίες. Ο συνδρομητής - χρήστης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους Ελληνικούς νόμους και τους κανονισμούς εφαρμογής τους.


Διακοπή πρόσβασης χρήστη:

Το El-sxoleio έχει την διακριτική ευχέρεια να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας, χωρίς προειδοποίηση, αν θεωρήσει ότι ο συνδρομητής - χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας, παρενοχλεί ή είναι επιβλαβής καθοιονδήποτε τρόπο σε έναν άλλο χρήστη, σε τρίτους προμηθευτές υπηρεσιών, ή στο el-sxoleio. Το El-sxoleio έχει την διακριτική ευχέρεια να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας χωρίς προειδοποίηση, εάν διαπιστωθεί ταυτόχρονη χρήση του ίδιου λογαριασμού χρήστη από δύο (2) διαφορετικές διευθύνσεις internet (IPs) ταυτόχρονα.


Πνευματικά δικαιώματα - Ισχύον Δίκαιο:

Το λογισμικό που το el-sxoleio.gr παρέχει στους χρήστες του, προστατεύεται από τα Ελληνικά και διεθνή πνευματικά δικαιώματα. Αντιγραφή αυτού διώκεται ποινικά. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του (http://www.el-sxoleio.gr) διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει τυχόν από την εκτέλεση του παρόντος ορίζονται εκείνα της Θεσσαλονίκης

[EL-SXOLEIO] 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιούλιος 2017, 12:04 μμ