[Κανόνες χρήσης →]

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ των Συνδρομητικών υπηρεσιών  σε μαθήματα  Γυμνασίου και Δημοτικού.

και ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ του (http://www.el-sxoleio.gr)

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο των υπηρεσιών της "Ψηφιακής μας Τάξης" [EL-SXOLEIO] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

* Για να συνεχίσετε, θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους παρακάτω κανόνες:

Παρακαλείσθε να αναγνώσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του (http://www.el-sxoleio.gr) υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η “Πετρίδης Α”. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου (http://www.el-sxoleio.gr).

ΡΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου http://www.el-sxoleio.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως:

α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και
β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου (http://www.el-sxoleio.gr)
Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στην Εταιρία μας, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.
Ο δικτυακός τόπος el-sxoleio.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Για όλες τις υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία "el-sxoleio" μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Όλοι οι χρήστες, μετά την εγγραφή τους, έχουν τον προσωπικό τους «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης». Αυτοί παραμένουν αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση τους σε άλλο πρόσωποΗ επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσει  ότι κάποιος χρήστης έδωσε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασης σε άλλον, αφού τον προειδοποιήσει μια φορά, να τον διαγράψει τον από τα αρχεία της, χωρίς καμία δεύτερη προειδοποίηση.
Ο χρήστης έχει 24ωρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (Μαθητικό forum) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (Ψηφιακή τάξη) μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό ανά πάσα στιγμή.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά, προσθέτει ή τροποποιεί το παρεχόμενο Λογισμικό για σκοπούς βελτίωσης ή αναβάθμισης του.
Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία που επέλεξε αποκλειστικά και μόνο για τον ίδιο και την οικογένεια του.
Απαγορεύεται η χρήση σε κάθε χώρο και για κάθε σκοπό που δεν περιέχεται στους όρους της άδειας χρήσης, καθώς και η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προσωρινή ή συστηματική εμπορική εκμετάλλευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει σε τρίτους και με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο με σκοπό την παραποίηση ή την αντιγραφή στοιχείων ή την κτήση τεχνογνωσίας του περιεχομένου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο δικτυακός τόπος (http://www.el-sxoleio.gr), η ιστοσελίδα της Εταιρίας (Μαθητικό forum) αλλά και η ιστοσελίδα της Εταιρίας (Ψηφιακή τάξη) ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, προστατεύονται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Πετρίδης Α και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργίας αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων των δικτυακών τόπων της εταιρίας Πετρίδης Α.
Tο όνομα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και τα λογότυπα ανήκουν στην Πετρίδης Α. και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη / μέλος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της Πετρίδης Α.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.

ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Διαφημιστικά μηνύματα: Το (http://www.el-sxoleio.gr) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το (http://www.el-sxoleio.gr) δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

2. Cookies: Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο (http://www.el-sxoleio.gr) χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στη "Ψηφιακή μας Τάξη". Χρησιμοποιούμε cookies  στον ιστότοπό μας για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή του περιεχομένου ώστε να αντοκατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και και τα ενδιαφέροντα σας. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

3. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το (http://www.el-sxoleio.gr) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To (http://www.el-sxoleio.gr) αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

4. Ισχύον Δίκαιο: Αυτοί οι όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί και για εμάς ως επιχείρηση αλλά και για τους χρήστες. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του (http://www.el-sxoleio.gr) διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

[EL-SXOLEIO] 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2016, 11:57 πμ