Αυτό το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο μελέτης του σχολικού βιβλίου το οποίο σε βοηθά να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις το μάθημα της ημέρας. Στόχος είναι να μην καταφεύγεις στην άγονη απομνημόνευση, αλλά να καλλιεργείς τις ικανότητές σου αποκτώντας ενδιαφέρον για το μάθημα με αποτέλεσμα να διαβάζεις επειδή το θέλεις και σου αρέσει.

Με τη βοήθειά μας θα μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών και ταυτόχρονα να έρθεις σε επαφή με τις αξίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αρκεί να ακολουθείς τις απλές οδηγίες που σου δίνουμε για να οργανώσεις αποτελεσματικά τη μελέτη σου.

Όλα αυτά τα καταφέρνουμε εύστοχα και ολοκληρωμένα αναπτύσσοντας την ύλη του σχολικού εγχειριδίου με βάση τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εμπλουτίζοντας την με παραδείγματα, ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης και θέματα εκτός βιβλίου για βαθύτερη γνώση στοιχίζοντας τη θεωρία με την πράξη, ώστε να αξιοποιείς τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει. Συνοπτικά περιέχει τα εξής:

Α΄ Kείμενο

Β΄ Γλωσσικά στοιχεία

Γ΄ Γραμματικά φαινόμενα:

Δ΄ Αναλυτική σύνταξη των προτάσεων

Ε΄ Πραγματολογικά σχόλια:

ΣΤ΄ Λεξιλόγιο:

Ζ΄ Ετυμολογικά:

Η΄ Γραμματική

Σχολιασμός της φράσης του κειμένου:

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου

Πίνακας συνωνύμων – αντιθέτων

Επαναληπτικό τεστ