Το ψηφιακό μάθημα της Οδύσσειας συνοπτικά περιλαμβάνει:

Α.  Περίληψη της κάθε ραψωδίας 

Β.  Ανάλυση της ραψωδίας 

α) σχεδιαγραμματική απόδοση της δομής της Ενότητας

β)  περιληπτική απόδοση της Ενότητας

γ)  ερμηνεία άγνωστων λέξεων

δ)  ερωτήσεις κατανόησης

ε)  αισθητικές παρατηρήσεις

στ) πολιτισμικά και ιδεολογικά σχόλια

ζ)  χαρακτηρισμός προσώπων

η)  πρόσθετες ασκήσεις

Γ.  Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Δ.  Ανακεφαλαίωση