Το μάθημα της Ιστορίας είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο, διότι βοηθάει το μαθητή να γνωρίσει το παρελθόν και να το συγκρίνει με το παρόν. Παρακολουθώντας την εξέλιξη του ανθρώπου, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει πώς η ανθρώπινη κοινωνία έφτασε στη μορφή που έχει σήμερα. Γνωρίζοντας δηλαδή το παρελθόν γνωρίζει το παρόν.Στην Α΄ Γυμνασίου στη ψηφιακή μας τάξη παρουσιάζουμε το μάθημα σε μορφή διαγράμματος, έτσι ώστε να βρεις όλη την ύλη συγκεντρωμένη σε εύχρηστους πίνακες. Η μορφή αυτή θα σε βοηθήσει να συγκρατήσεις τις λεπτομέρειες και να μάθεις ευκολότερα το μάθημα. Επίσης με ένα σύνολο ερωτήσεων οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται μέσα στο κείμενο του σχολικού σου  βιβλίου με τη σειρά. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ελέγξεις αν έχεις μάθει το μάθημα, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις. Οι λύσεις των ερωτήσεων δίνονται αμέσως παρακάτω.  Η Ιστορία του αρχαίου κόσμου, η οποία ξεκινάει με την Προϊστορία και φτάνει ο μαθητής μελετήσει δηλαδή την Αρχαία Ιστορία και θα γνωρίσει τα σημαντικότερα γεγονότα και τον τρόπο ζωής αυτής της περιόδου.

Η ανάλυση και επεξήγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

Eισαγωγικό σχόλιο σε κάθε ενότητα για τον προϊδεασμό του μαθητή σε αυτό που θα συναντήσει παρακάτω

Διαγραμματική παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος, για να βοηθήσει το μαθητή να το απομνημονεύσει μεθοδικά και τηλεγραφικά

Ανάλυση και σχολιασμός της ενότητας για να εμπεδώσει το μάθημα

Επιπλέον πληροφορίες όπου αυτό είναι απαραίτητο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων

Γλωσσάριο με επεξήγηση των άγνωστων λέξεων για καλύτερη κατανόηση του κειμένου

Σχολιασμός των πηγών του σχολικού βιβλίου με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής αντιμετώπισης του μαθήματος

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Παράθεση πρόσθετων ερωτήσεων και δραστηριοτήτων για περισσότερη εξάσκηση και πρακτική