Τα μαθηματικά της πρώτης Γυμνασίου είναι η βάση για να κατανοήσουμε και τα μαθηματικά των επόμενων τάξεων, για αυτό πιστεύουμε ότι και με την δική μας βοήθεια θα γίνεις καλύτερος όχι μόνο φέτος, αλλά θα μπορείς να λύσεις οποιοδήποτε μαθηματικό πρόβλημα και στις επόμενες τάξεις.              

Τα μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου αποτελούνται από 2μέρη. Το πρώτο μέρος είναι  η Άλγεβρα και το δεύτερος μέρος η Γεωμετρία. Το ψηφιακό μας υλικό περιλαμβάνει: 

α) Σύντομη περίληψη της ενότητας (για να μάθεις με τι θα ασχοληθείς στη συνέχεια) 

β) Θεωρία του μαθήματος (ποιους κανόνες χρειάζεται να μάθεις απαραιτήτως) 

γ) Ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας (ασκήσεις με βάση την θεωρία που διδάχτηκες) 

δ) Ερωτήσεις-Απαντήσεις (απαντήσεις σε απλές απορίες που μπορεί να σου δημιουργηθούν από την θεωρία) 

ε) Ασκήσεις για πολλούς (εύκολες ασκήσεις για εξάσκηση) 

στ) Ασκήσεις για λίγους (ασκήσεις για προχωρημένους) 

ζ) Σωστό ή λάθος (σύντομες ερωτήσεις για έλεγχο των γνώσεών σου) 

η) Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (αναλυτικός τρόπος επίλυσης των ασκήσεων)