Έκθεση είναι η γραπτή ή προφορική εξωτερίκευση των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, τα οποία δημιουργήθηκαν εξαιτίας κάποιου γεγονότος. Λένε κάποιοι ότι το να γράφει ένας μαθητής ωραίες εκθέσεις είναι ζήτημα ταλέντου και ικανότητας, που την έχουν λίγοι. Εμείς, όμως, θεωρούμε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα να γράφουν τις σκέψεις τους οργανωμένα και κατανοητά. Αυτό που χρειάζεται για να το πετύχουν είναι μελέτη, προσπάθεια, επιμονή και υπομονή. Βέβαια πρέπει να έχουν και σωστή κατεύθυνση και μια επιπλέον βοήθεια, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη σύνταξη ενός κειμένου. Όλα όσα χρειάζονται, λοιπόν, οι μαθητές τα συγκεντρώσαμε παρακάτω, με στόχο να τους βοηθήσουμε να μάθουν να εκφράζονται γραπτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνοπτικά περιλαμβάνει:

Α. Παράγραφος                                                                                                    

Β. Γενικές οδηγίες για να γράψεις μια έκθεση – Το διάγραμμα                     

Γ. Δομή των κειμένων - εκθέσεων                                                                   

Δ. Είδη κειμένων     

1. Περιγραφικά κείμενα                                                                                  

  • Περιγραφή αντικειμένων-πραγμάτων                                            
  • Περιγραφή προσώπων, ζώων και φυτών                                      
  • Περιγραφή χώρων – κτισμάτων                                                       
  • Περιγραφή τόπων                                                                              
  • Περιγραφή πολιτιστικών δραστηριοτήτων - εθίμων                    

2. Αφηγηματικά κείμενα                                                                                 

  • Αφήγηση ενός γεγονότος που μας συνέβη                                   

3. Επιχειρηματολογικά κείμενα                                                                     

  • Με ποιον τρόπο προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον                

ότι η άποψή μας είναι σωστή.                                                          

4. Κείμενα οδηγιών    

Ε. Περίληψη    

Στ. Παραθέματα                                                                                                     

1. Περιγραφικά κείμενα                                                                                  

2. Αφηγηματικά κείμενα                                                                                  

3. Επιχειρηματολογικά κείμενα                                                                      

4. Κείμενα οδηγιών