Η εμπειρία μας έχει δείξει, ότι στα μαθηματικά δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές που οδηγούν απευθείας στην επιτυχία, αλλά συγκεκριμένη μεθοδολογία που μπορεί, αναμφισβήτητα, να βοηθήσει τον μαθητή στη δημιουργία ορθής κρίσης, στην χρήση της λογικής σκέψης και στην εκμάθηση της μεθοδολογίας επίλυσης των ασκήσεων.  

Το πλούσιο ψηφιακό υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • α) Σύντομη περίληψη της ενότητας (για να μάθεις με τι θα ασχοληθείς στη συνέχεια)
  • β) Θεωρία του μαθήματος (ποιους κανόνες χρειάζεται να μάθεις απαραιτήτως)
  • γ) Ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας (ασκήσεις με βάση την θεωρία που διδάχτηκες)
  • δ) Ερωτήσεις-Απαντήσεις (απαντήσεις σε απλές απορίες που μπορεί να σου δημιουργηθούν από την θεωρία)
  • ε) Ασκήσεις για πολλούς (εύκολες ασκήσεις για εξάσκηση)
  • στ) Ασκήσεις για λίγους (ασκήσεις για προχωρημένους)
  • ζ) Σωστό ή λάθος (σύντομες ερωτήσεις για έλεγχο των γνώσεών σου)
  • η) Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (αναλυτικός τρόπος επίλυσης των ασκήσεων)

Αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και επεξήγηση του μαθήματος όπως τα Διαδραστικά τεστ αυτοαξιολόγησης ο Mathimatix και τα Επαναληπτικά τεστ του κεφαλαίου. Με όλα τα παραπάνω, τα βοηθήματα μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αποριών που μπορεί να δημιουργήσει το μάθημα των μαθηματικών στο μαθητή. Είναι σαν να έχει κάθε παιδί έναν καθηγητή στο δωμάτιό του και μπορεί ανά πάσα στιγμή να λύσει τις όποιες απορίες του.