Αυτό το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο μελέτης του σχολικού βιβλίου το οποίο σε βοηθά να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις το μάθημα της ημέρας. Στόχος είναι να μην καταφεύγεις στην άγονη απομνημόνευση, αλλά να καλλιεργείς τις ικανότητές σου αποκτώντας ενδιαφέρον για το μάθημα με αποτέλεσμα να διαβάζεις επειδή το θέλεις και σου αρέσει.
Με τη βοήθειά μας θα μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών και ταυτόχρονα να έρθεις σε επαφή με τις αξίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αρκεί να ακολουθείς τις απλές οδηγίες που σου δίνουμε για να οργανώσεις αποτελεσματικά τη μελέτη σου.
Όλα αυτά τα καταφέρνουμε εύστοχα και ολοκληρωμένα αναπτύσσοντας την ύλη του σχολικού εγχειριδίου με βάση τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εμπλουτίζοντας την με παραδείγματα, ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης και θέματα εκτός βιβλίου για βαθύτερη γνώση στοιχίζοντας τη θεωρία με την πράξη, ώστε να αξιοποιείς τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει. 

Η ανάλυση και επεξήγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:
Εισαγωγικά σχόλια
Μετάφραση του κειμένου
Πλήρη γραμματική και συντακτική ανάλυση του κειμένου
Ερμηνεία και ανάλυση του λεξιλογίου 
Ανάλυση και παρουσίαση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
Πραγματολογικά σχόλια
Πολλές πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα της ενότητας
Επίλυση των ασκήσεων και επεξηγήσεις
Πρόσθετες ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση του μαθητή 
Λεξιλογικούς πίνακες για εμπλουτισμό του λεξιλογίου
Συμβουλές για τη μεθοδολογία και τον τρόπο μελέτης των αρχαίων ελληνικών